Michał Paweł Markowski – Występek: Eseje o pisaniu i czytaniu

Poświęcona filozofii lektury i pisma bardzo osobista tym razem książka autora poczytnych prac o Nietzschem i Derridzie, teoretyka literatury i tłumacza Barthes’a, Foucaulta, Rorty’ego i Pereca, laureata Nagrody im. Kościelskich za rok 2000.

“Słabe ciało nie zna innej drogi ucieczki, niż poprzez pismo, które nie jest czymś wobec niego obcym, choć także nie jest tym, co przynosi ukojenie. Pismo w swej dotykalnej materialności jest przedłużeniem ciągłego trudu uzewnętrzniania się w znakach, jakim jest nasza cielesna egzystencja. Kto nie pisze, kto nie decyduje się na występek, kto nie oddaje się na łup czasu, tego nie ma. Kto jest, skazuje się na pisanie”. (Michał Paweł Markowski)  

Wydawnictwo:
Sic!
data wydania:
2001 (data przybliżona)

ISBN:
83-88807-02-1

liczba stron:
208

słowa kluczowe:
literaturoznawstwo , esej

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski