Historia

Michalina Broda – Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV–XV wieku

Z recenzji wydawniczych:

„Temat nie był dotąd badany w polskiej literaturze przedmiotu (…) zasługiwał więc na nowe ujęcie i autorce należy się uznanie za jego podjęcie. Nie było to łatwe – rzecz wymagała przede wszystkim dogłębnej, szerokiej kwerendy w źródłach: drukowanych i – głównie – rękopiśmiennych, pisanych po łacinie i w starej niemczyźnie. Ta kwerenda, którą trzeba ocenić bardzo wysoko, jest głównym osiągnięciem autorki, która wykazała się w wysokim stopniu nieczęstymi wśród mediewistów umiejętnościami (…). Praca stanowi pierwsze w nauce, nie tylko polskiej, najbardziej wyczerpujące zestawienie osób zajmujących się lecznictwem w późnośredniowiecznych Prusach krzyżackich. To skutek podniesionej już znakomitej kwerendy w niełatwych do wykorzystywania źródłach (…).”

Prof. Antoni Gąsiorowski

„Wielką zasługą Badaczki jest sięgnięcie do źródeł archiwalnych, w tym też przechowywanych w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie-Dahlem. Pozwoliło to wydobyć na światło dzienne wiele nowych faktów źródłowych, rzucić też niekiedy przy okazji, na stosunki polsko-krzyżackie, gdyż w korespondencji wielkich mistrzów i ich urzędników z królem polskim i wielkim księciem litewskim oraz ich podwładnymi często omawiano sprawy, dotyczące wizyt lekarskich.”

Prof. Tomasz Jasiński   źródło opisu: Wydawnictwo Universitas, 2013 źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Universitas
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788324222674

liczba stron:
228

słowa kluczowe:
historia medycyny , państwo zakonu krzyżackiego , krzyżacy , historia średniowiecza ,

kategoria:
historia

język:
polski

Dodaj komentarz