w

– Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci – to znakomity i nowatorski wynik współpracy wielodyscyplinowego zespołu wybitnych specjalistów. Pozwala nam odkryć nowy kontynent w świecie ludzkiej aktywności i humanistycznej refleksji: kulturę pamięci – i równocześnie wyposaża nas w narzędzia do jego poznania. „Kultura pamięci” okazuje się nie tyle osobnym terytorium, co istotnym wymiarem całej kultury. A także czymś jeszcze: odkrywczym i spójnym zarazem sposobem jej czytania i rozumienia, który wykracza poza partykularyzmy poszczególnych dyscyplin czy orientacji badawczych. Czyni to z Leksykonu tyleż niewątpliwy dowód sukcesu prawdziwie transdyscyplinarnych badań (ciągle rzadkich w humanistyce), co niezbędne, nowoczesne kompendium, które powinno znaleźć się pod ręką – i w badawczym „wyposażeniu” – każdego współczesnego humanisty.
Prof. dr hab. Ryszard Nycz   źródło opisu: okładka książki źródło okładki: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2387

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Scholar
data wydania:
wrzesień 2014 (data przybliżona)

ISBN:
9788373836617

liczba stron:
592

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski