Filozofia i etyka

Oleg Leszczak – Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Księga pierwsza

Książka niniejsza jest pierwszym tomem rozprawy monograficznej przedstawiającej funkcjonalno-pragmatyczną teorię działalności ludzkiej opartą na hipotezie lingwosemiotycznej. Praca ta jest wynikiem podsumowania pewnych rozważań na temat doświadczenia i antropocentrycznej wizji świata, roli i miejsca znaków w nich występujących, przede wszystkim znaków językowych. Znalazło się w niej wiele uogólnień i twierdzeń o charakterze daleko wykraczającym poza granice językoznawstwa, a nawet semiotyki. Jest to raczej lingwofilozofia doświadczenia i metodologia humanistyki rozpatrywanej przez pryzmat językowej działalności obrazu świata. Pierwszy tom zaplanowanej trylogii jest pewnego rodzaju analityką metodologii funkcjonalno-pragmatycznej. Zawiera ona uzasadnienie podstaw ontologicznych, gnoseologicznych i stricte metodycznych, zwłaszcza typologicznych, na których oparta jest lingwosemiotyczna analiza doświadczenia w dwóch następnych tomach. Książka ta może interesować lingwistów, semiologów, filozofów, psychologów, socjologów, politologów oraz antropologów-humanistów.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7133-360-6

liczba stron:
200

słowa kluczowe:
lingwistyka , semiotyka , filozofia , antropocentryzm , pragmatyzm , funkcjonalizm

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Dodaj komentarz