w

Oskar Kolberg – Kieleckie, cz.II. Dzieła wszystkie, t.19

Kieleckie, cz.II. Dzieła wszystkie, t.19. Wrocław-Poznań 1963. Ss.IV, 266. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1886.

Drugi tom monografii Kieleckiego zawiera pieśni, tańce, zwyczaje, wierzenia i bajki. Powrót do omówionych już w części pierwszej zwyczajów dorocznych wynikł stąd, że Kolberg dopiero tuż przed wydaniem części drugiej otrzymał nowe materiały terenowe, dotyczące interesujących go specjalnie Sobótek. Znaczna ilość pieśni (223) i 22 teksty opublikowanych bajek pochodzą z rękopiśmiennego zbiorku W. Siarkowskiego z lat 1876-1881. Opracowując swe materiały do tego regionu, położył Kolberg szczególny nacisk na folklor obrzędowy, muzykę i teksty pieśni. Kieleckie wyszło drukiem bezpośrednio po opublikowaniu w wydawnictwach Akademii Umiejętności szeregu materiałowych prac wspomnianego już kieleckiego etnografa i współpracownika Kolberga – W. Siarkowskiego, stąd w obu tomach monografii brak zapisów przysłów i zagadek.   źródło opisu: http://www.oskarkolberg.pl/page.php/1/show/64/ źródło okładki: zdjęcie własne

Wydawnictwo:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
data wydania:
1963 (data przybliżona)

liczba stron:
266

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski