Paul Claudel – Zwiastowanie

Dramat Paula Claudela redagowany przez autora z przerwami od 1892 do 1948. Sam autor określał swoje dzieło jako misterium. Lanson i Tuffrau zaliczają dramat do utworów Claudela, w których podstawową inspiracją była chrześcijańska mistyka, zaś autor dawał wyraz swojemu głębokiemu katolicyzmowi.

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
tytuł oryginału:
L’Annonce faite à Marie

data wydania:
1998 (data przybliżona)

liczba stron:
56

słowa kluczowe:
Claudel

kategoria:
utwór dramatyczny (dramat, komedia, tragedia)

język:
polski