Filozofia i etyka

Paweł Czarnecki – Historia Filozofii

Patrząc na filozofię z punktu widzenia człowieka żyjącego w Polsce w XXI wieku trudno jest nie odnieść wrażenia powszechnego zamętu i chaosu. Z jednej stro­ny przytłacza nas rozmaitość systemów etycznych przeszłości (wielkich i tych mniej znanych), z drugiej – zalew fachowych książek i czasopism filozoficznych, pełnych sprzecznych poglądów i niekończących się polemik. Swoistym przedłu­żeniem owych filozoficznych sporów są dyskusje w mediach, prowadzone często przy pomocy argumentów odwołujących się do emocji raczej niż do rozumu. Człowiek w coraz większym stopniu sam musi dokonywać wyborów i sam musi ponosić za nie odpowiedzialność – ani społeczeństwo, ani państwo, ani żad­na ideologia nie są wstanie go w tym wyręczyć. Orientacja we współczesnych dyskusjach filozoficznych i etycznych jest możliwa dzięki gruntownej znajo­mości historii filozofii i stanowi warunek ustrzeżenia się przed dogmatyzmem i ideologizacją, na które człowiek jest narażony.

Chcąc poznać dzieje filozofii, należy uświadomić sobie, czym jest filozofia, co jest jej przedmiotem, do jakich celów dąży i przy pomocy jakich metod usiłuje te cele osiągnąć. Nie chodzi tu bynajmniej o poszukiwanie definicji filozofii, defi­nicji tych jest bowiem tyle, ilu jest filozofów, lecz o wskazanie kilku czynników, które odróżniają filozofię od innych dziedzin wiedzy.

J. E. Bp Prof. ThDr. PhDr., Stanislav Stolarik, PhD:

Podręcznik zawiera właściwie wszystko, co należy wiedzieć o filozofii, by móc przystąpić do samodzielnego obcowania z literaturą filozoficzną. Książka w mistrzowski sposób zachęca do dalszego studiowania filozofii.   źródło opisu: Wydawnictwo Difin, 2011. źródło okładki: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1401

Wydawnictwo:
Difin
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7641-344-0

liczba stron:
226

słowa kluczowe:
Filozofia , historia filozofii , problemy filozoficzne , filozofowie

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Wpis wyświetlony 9117 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.

Dodaj komentarz