Piotr Hofmański – Proces karny. Zarys systemu

Podręcznik akademicki z postępowania karnego. Czytelnik znajdzie w nim tło historyczne i prawnoporównawcze, jak również warstwę empiryczną, uzupełnione o odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne oraz indeks rzeczowy – ilustrowane niezmiennie dowcipnymi rysunkami Szymona Kobylińskiego.

To już dwunaste wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Nie tylko kolor okładki różni je od poprzedniego:
– znikł aneks, w którym omówione zostały założenia wielkiej reformy polskiego procesu karnego, uchwalonej przez Sejm w dniu 27 września 2013 r.; uzupełniona przepisami dużej nowelizacji kodeksów karnych z dnia 20 lutego 2015 r. reforma weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r., została więc uwzględniona w treści całego podręcznika;
– znacznemu rozbudowaniu uległ rozdział 9., poświęcony przebiegowi procesu; szerzej omawia nowy model postępowania jurysdykcyjnego oraz wyjaśnia te kwestie, które budzą najwięcej uwag i wątpliwości;
– dodano nowy rozdział 12. – poświęcony postępowaniom szczególnym.   źródło opisu: https://www.profinfo.pl/prawo-karne/prawo-karne-pr…(?) źródło okładki: https://www.profinfo.pl/prawo-karne/prawo-karne-pr…»

Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
data wydania:
15 grudnia 2015

ISBN:
9788326496585

liczba stron:
696

słowa kluczowe:
proces , prawo , postępowanie , karne , sąd

kategoria:
Literatura popularnonaukowa

język:
polski