w

praca zbiorowa – Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe

Jest to książka o stereotypach i uprzedzeniach, a ściślej o psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowaniach ich powstawania i funkcjonowania. Ma ona charakter akademicki w tym sensie, że nie unika podejmowania podstawowych problemów teoretycznych (dotyczących chociażby natury stereotypów czy modeli ich zmian). Jednakże ze względu na rodzaj problematyki, jak i sposób jej ujęcia jest adresowana do szerszego kręgu czytelników. Może być bardzo przydatna w dydaktyce uniwersyteckiej na takich kierunkach, jak: psychologia, socjologia, pedagogika, filozofia, antropologia społeczna, nauki polityczne, sprzyjając rozszerzaniu horyzontów intelektualnych studentów i przełamywaniu – niewątpliwie jeszcze istniejących – barier pomiędzy różnymi kierunkami nauk społecznych.

Książka pod redakcją M. Kofty i A. Jasińskiej-Kani   źródło opisu: Wydawnictwo Naukowe źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
mniej…
data wydania:
2001 (data przybliżona)

ISBN:
83-88495-30-5

liczba stron:
310

słowa kluczowe:
stereotypy

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski