Biznes i finanse

Rafał Iwański – Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Prognozowane postępujące starzenie się populacji stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania związane z koniecznością zabezpieczenia opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, które wymagają wsparcia i pomocy w wymiarze długoterminowym. Ważny jest kontekst społeczny procesu starzenia się populacji, który wyraża się w zmianie dominującego modelu rodziny i funkcjonowania gospodarstw domowych. W książce przedstawione zostały różne formy opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi realizowane przez:

sektor pomocy społecznej w formie środowiskowej i stacjonarnej,
sektor ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej,
opiekę nieformalną (rodzinną),
prywatne placówki opiekuńcze.
W monografii scharakteryzowano obecny system opieki nad osobami starszymi oraz opisano różne ujęcia starości i procesów starzenia w perspektywie:

ekonomicznej,
społecznej,
psychologicznej,
medycznej,
prawno-socjalnej.
Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów, którzy stykają się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu. Pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dla osób odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej wobec niesamodzielnych seniorów.   źródło opisu: http://www.empik.com/opieka-dlugoterminowa-nad-oso…(?)

Wydawnictwo:
CeDeWu
data wydania:
21 października 2016

liczba stron:
223

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 9699 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.

Dodaj komentarz