Roberto de Mattei – Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana.

Długo oczekiwania, ważna książka wybitnego włoskiego historyka i znawcy zagadnienia Roberto de Mattei.
We wstępie do książki x. dr Roman Adam Kneblewski tak napisał:
Do podjęcia wysiłku, aby właściwie – w pełnym kontekście dyskusji oraz wydarzeń – zrozumieć Sobór i odczytać jego dokumenty w ramach nienaruszalnej ciągłości tradycji Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła – jesteśmy dzisiaj szczególnie zobowiązani, ponieważ taka jest wielokrotnie i wyraźnie artykułowana wola Namiestnika Chrystusa, któremu wszyscy: my, katolicy winniśmy cześć i posłuszeństwo. Poza tym szacunek należny Soborowi domaga się, abyśmy przestali na jego temat powielać powierzchowne i z gruntu fałszywe wyobrażenia, a w szczególności obarczać go wypaczeniami i błędami praktyki posoborowej. Dlatego ze wszech miar polecam niniejszą publikację Roberta de Mattei, która, podobnie jak książka Ralpha Wiltgena “Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II” – stanowi najcenniejsze, najbardziej rzetelne oraz wnikliwe studium przebiegu obrad Soboru w kontekście zarówno historyczno-politycznego tła, jak i jawnych lub zakulisowych rozmów czy zdarzeń będących udziałem osób i grup bezpośrednio zaangażowanych.   źródło opisu: http://libriselecti.pl/pl/p/Roberto-de-Mattei-SOBO…(?) źródło okładki: http://libriselecti.pl/pl/p/Roberto-de-Mattei-SOBO…»

Wydawnictwo:
Centrum Kultury i Tradycji
kategoria:
religia

język:
polski