Roland Barthes – Lektury

Niniejszy, czwarty już tom “Pism” Rolanda Barthes’a, zawiera wybór jego tekstów (zapisów lektur, analiz, wyznań), poświęconych literaturze. Pierwszy z nich, “F.B.”, pochodzi z roku 1964 i nie wszedł do ogłoszonych w tym samym roku “Essais critiques”. Przez niemal całe swoje życie twórcze, obok krótkich, utkanych z silnie zmetaforyzowanych fragmentów esejów, Barthes pisał też długie analizy, oparte na spójnej konstrukcji wynikowej. Rychło jednak zarzucił marzenia o “naukowym” opisie dzieła literackiego (choć pewnie nigdy nie wierzył w jego doskonałą skuteczność) i zaczął poszukiwać własnej formy wyrazu, która miała go w przyszłości doprowadzić – o czym marzył przez lata – do stworzenia nowej formy powieści. Tak powstały między innymi eseje o Brillat-Savarinie, Prouście, Stendhalu, chyba największe jego osiągnięcia pisarskie. Ostatni tekst tego zbioru – “Nigdy nie udaje się mówić o tym, co się kocha” – jest jednocześnie ostatnim tekstem Barthes’a, odnalezionym przez wydawcę francuskiego już po jego śmierci w 1980 roku.

Chronologiczny układ tekstów pozwala prześledzić nie tylko rozwój poglądów Barthes’a na literaturę, nie tylko zmiany w jego stylu, ale też dostrzec fakt, iż Barthes – zanim jeszcze obwieścił radykalną przemianę w swej twórczości – potrafił mówić o literaturze wieloma językami naraz i że w tym samym niemal roku pisał rzetelną analizę strukturalistyczną i swobodny esej. Zestawienie w jednej książce tak różnych tekstów wydaje się bardzo pouczające.   źródło opisu: Fragment “Przedmowy” wydawcy źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
KR
data wydania:
2001 (data przybliżona)

ISBN:
83-86989-88-2

liczba stron:
271

słowa kluczowe:
Barthes , esej , Brillat-Savarin , Poe , Proust

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski