Roman Ingarden – O poznawaniu dzieła literackiego

Dzieło filozoficzne profesora Uniwersytetu Lwowskiego Romana Ingardena…

Wydawnictwo:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
data wydania:
1937 (data przybliżona)

liczba stron:
274

słowa kluczowe:
ingarden , fenomenologia , teoria literatury , estetyka , recepcja

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski