Biznes i finanse

Ryszard Rapacki – Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja

Książka zawiera kompleksową, wieloczynnikową analizę wzrostu gospodarczego krajów przechodzących transformację ustrojową. Analiza ta obejmuje grupę 27 europejskich i azjatyckich krajów postsocjalistycznych. Autorzy pracownicy naukowi Katedry Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opierając się na przeprowadzonych badaniach empirycznych nad wzrostem gospodarczym i procesami realnej konwergencji (czyli zmniejszania luki rozwojowej w stosunku do krajów wyżej rozwiniętych) gospodarek tych krajów, przedstawili najważniejsze czynniki ich wzrostu gospodarczego, zmiany ich względnego poziomu rozwoju gospodarczego oraz oddziaływanie na nie wybranych instytucji.  

Wydawnictwo:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788320818086

liczba stron:
304

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 3059 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.

Dodaj komentarz