Seamus Heaney – Znalezione – przywłaszczone: Eseje wybrane 1971 – 2001

Tom Znalezione – przywłaszczone obejmuje eseje pisane przez Seamusa Heaneya w latach 1971-2001, niektóre z nich publikowane we wcześniejszych zbiorach. W pierwszej części książki przeważają kwestie autobiograficzne związane z rodzinną Irlandią, w części drugiej – dotyczącej dokonań poszczególnych poetów – pomieszczone zostały szkice krytycznoliterackie. Jak wyjaśnia autor w przedmowie, większość esejów w tym zbiorze ma swoje źródło w doświadczeniu czytelniczym: w zachwycie, jakie budzi zetknięcie z poezją, i w chęci zachowania zawartego w niej dobra, wszystkie zaś teksty łączy poszukiwanie odpowiedzi na zasadnicze pytania o sposób życia i pracy poety, o związek, jaki powinien łączyć twórcę z jego własnym miejscem, literackim dziedzictwem i współczesnym mu światem.  

Wydawnictwo:
Znak
tytuł oryginału:
Finders keepers: Selected prose 1971 – 2001

data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
83-240-0325-8

liczba stron:
324

słowa kluczowe:
esej , literatura , krytyka literacka

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski