Stanislav Grof – Przygoda odkrywania samego siebie. Wymiary świadomości. Nowe perspektywy w psychoterapii

W czasach współczesnych obserwujemy gwałtowny nawrót myślenia magicznego. Wysoko rozwinięte społeczeństwa postindustrialne na nowo odkrywają technologie umysłu znane kulturom archaicznym. Wśród szamanów kultury współczesnej, teleewangelistów i zaklinaczy mas, aż roi się od oszustów i łowców głodnych duchów. Są jednak i tacy, których droga życiowa świadczy o konsekwentnym poszerzaniu granic świadomości o obszary dotychczas nieznane i obarczone tabu.
Jedną z takich osób jest Stanislav Grof, amerykański psychiatra czeskiego pochodzenia, twórca eksperymentalnego nurtu w ramach nowego paradygmatu psychologicznego zwanego psychologią transpersonalną. (…)
Grof twierdzi, że potencjalnie potrafimy uzyskać informację o wszystkim, co działo się, dzieje się i będzie się dziać we wszechświecie. Wystarczy podłączenie pod odpowiednią falę. Istotą psychoterapii nie jest więc tylko pozbycie się neuroz i chorób psychosomatycznych, ale doprowadzenie do takiego kryzysu egzystencjalnego, który pozwoli na duchowe otwarcie. Grof odchodzi tu od psychiatrii, przywracając do łask archaiczne sposoby zmieniania świadomości.

Dariusz Misiuna, “Żeglując po niezwykłych stanach świadomości”
(“Plastik”, 1/1999)

SPIS TREŚCI:

Przedmowa do wydania polskiego (Jerzy Prokopiuk)
Wstęp

I. WYMIARY ŚWIADOMOŚCI: NOWA KARTOGRAFIA LUDZKIEJ PSYCHE
1. Bariera sensoryczna i poziom pamięciowo-biograficzny
2. Spotkanie z narodzinami i śmiercią: dynamika matryc perinatalnych
3. Poza umysłem: transpersonalne wymiary psyche

Rozszerzenie doświadczenia w obrębie “rzeczywistości obiektywnej” i czasoprzestrzeni
1. Przekroczenie granic przestrzennych
2. Przekroczenie czasu linearnego
3. Introwersja fizyczna i zwężenie świadomości (świadomość na poziomie organów, tkanek i komórek)

Rozszerzenie doświadczenia poza granice ” rzeczywistości obiektywnej” i czasoprzestrzeni

Transpersonalne doświadczenia natury psychoidalnej
1. Synchroniczne związki świadomości i materii
2. Spontanicznie występujące wydarzenia psychoidalne
3. Celowa psychokineza

Filozoficzne wyzwania wynikające z doświadczeń transpersonalnych

II. NOWE PERSPEKTYWY W PSYCHOTERAPII I WEWNĘTRZNEJ EKSPLORACJI
1. Zasady terapii holotropicznej
2. Efektywne mechanizmy uzdrowienia i przeobrażenia osobowości
3. Potencjał i cele eksperymentalnej samoeksploracji

III. ŚRODKI PSYCHODELICZNE W PSYCHOTERAPII I SAMOEKSPLORACJI
1. Rośliny i substancje psychodeliczne
2. Rytualne i terapeutyczne użycie środków psychodelicznych
3. Zasady psychoterapii z wykorzystaniem LSD

Bibliografia   źródło opisu: Wydawnictwo Uraeus, 2000 źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Uraeus
tytuł oryginału:
Das Abenteuer der Selbstendeckung. Heilung durch veränderte Bewusstzeinszustände

data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
8385732845

liczba stron:
320

słowa kluczowe:
psychologia transpersonalna , psychoterapia , terapia holotropiczna , psychodeliki , parapsychologia , tanatologia , umysł , świadomość , nieświadomość , archetypy , mit , matryce perinatalne , BPM , COEX ,

kategoria:
popularnonaukowa

język:
polski