Stanisław Kobielus – Florarium christianum

Chrześcijaństwo postrzegało rośliny jako stworzone przez Boga w celu ukazania Jego potęgi, piękna i dobroci. Symbolikę wielu kwiatów i legend o nich, przejęło w dużej mierze z innych religii, lecz uzgodniło ich znaczenie z zasadami prawd objawionych, głównie: prawdy o Trójcy Świętej, o dziele stworzenia, o odkupieniu, o budowaniu Królestwa Bożego na ziemi, o przemianie stworzenia w Nowe Stworzenie w czasach eschatologicznych.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
9788373541511

liczba stron:
356

słowa kluczowe:
sztuka , leksykon , symbole , chrześcijaństwo

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski