Historia

Stanisław Kołodziejski – Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego

Publikacja jest pokłosiem sesji naukowej, zorganizowanej w Kielcach w 2001 roku. Artykuły składające się na książkę przedstawiają najnowszy stan wiedzy na temat zamków królewskich Sandomierszczyzny, zarówno tych, które są obecnie wizytówkami regionu (Sandomierz, Chęciny), jak i tych, które są słabo lub w ogóle nie znane.

Późnośredniowieczne zamki cechuje ogromna różnorodność – zarówno co do skali założeń, jak i co do zastosowanych form. Różnorodne były także funkcje pełnione przez poszczególne królewskie zamki – były one siedzibami władzy administracyjnej, tymczasowymi rezydencjami władcy w trakcie jego podróży po kraju, ale także obiektami o charakterze symboli, będąc z dala od stolicy materialnymi dowodami potęgo władzy monarszej.

Stan zachowania późnośredniowiecznych zamków w dawnym województwie sandomierskim jest na ogół słaby. Wiele z nich nie zachowało się wcale, liczne przetrwały w formie reliktów ukrytych pod powierzchnią ziemi, a tylko niektóre dominują w krajobrazie – jak zamek w Sandomierzu czy ruiny warowni w Chęcinach. Ten nikły stan zachowania stał się dodatkową inspiracją do podjęcia tematyki obiektów nieistniejących, a przez to – poza gronem badaczy – prawie nie znanych. Publikacja jest bogato ilustrowana i stanowi kompendium rzetelnej, naukowej wiedzy o królewskich fundacjach obronnych Sandomierszczyzny w późnym średniowieczu.

Spis treści:

Stanisław Kołodziejski, „Zamki fundacji Kazimierza Wielkiego na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wstęp do problematyki badań”
Leszek Kajzer, „Z badań nad zamkami państwowymi pierwszych Jagiellonów”
Andrzej Wyrobisz, „Zamek królewski i renesansowa rezydencja starościńska w Solcu nad Wisłą. Relacja zamek – miasto”
Leszek Kajzer, „Szydłów na tle problematyki zamków królewskich Sandomierszczyzny”
Zbigniew Lechowicz, „Zamek w Radomiu w świetle prac wykopaliskowych w latach 1999-2001”
Marek Florek, „Zabudowa Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu w średniowieczu”
Anna Marciniak-Kajzer, „Przyszów – zamek królewski czy „zameczek myśliwski”?”
Dariusz Kalina, Waldemar Gliński, „Zamek w Nowym Mieście Korczynie”
Czesław Hadamik, „Zamek królewski w Chęcinach: archeologiczne przesłanki do kwestii jego genezy i pierwotnej funkcji”
Dariusz Kalina, „Zamek w Stopnicy”
Dariusz Kalina, „Pozostałe zamki i rezydencje królewskie na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wstęp do badań”   źródło opisu: http://www.nid.pl/idm,749,idn,311,poznosredniowiec…(?) źródło okładki: http://www.nid.pl/idm,749,idn,311,poznosredniowiec…»

Wydawnictwo:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
83-921638-1-8

liczba stron:
303

kategoria:
historia

język:
polski

Wpis wyświetlony 6169 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.

Dodaj komentarz