Historia

Stanisław Łoś – Świat historyków starożytnych

Zbiór esejów poświęconych sześciu wielkim historykom starożytnej Grecji i Rzymu. W popularnym wykładzie Stanisław Łoś przybliża czytelnikom sylwetki trzech dziejopisarzy greckich: Herodota, Tukidydesa i Polibiusza, a także trzech rzymski: Salustiusza, Liwiusza oraz Tacyta.

Wydawnictwo:
Znak
data wydania:
1968 (data przybliżona)

słowa kluczowe:
Starożytność , Grecja , Rzym , Filologia klasyczna , Historiografia antyczna , Historiografia grecka , Historiografia rzymska

kategoria:
historia

język:
polski

Dodaj komentarz