Językoznawstwo

Stanisław Śnieżewski – Problem boskości Oktawiana – Augusta w poezji augustowskiej

W niniejszej rozprawie będziemy poszukiwać odpowiedzi na ogólnie postawione pytanie: Jakie stanowisko wobec problemu boskości Oktawiana-Augusta zajmowali poeci epoki augustowskiej? W dwóch pierwszych rozdziałach, które mają charakter ściśle historyczny, zajmiemy się analizą boskiego kultu człowieka w Rzymie od czasów legendarnego Romulusa aż do oficjalnej deifikacji Juliusza Cezara, która na mocy lex Rufrena nastąpiła w dniu 1-go stycznia roku 42 p.n.e. Analiza ta pozwoli nam ustalić, czy Rzym republikański przygotował grunt pod przyszłą apoteozę Augusta. W trzecim rozdziale omówimy początki boskiego kultu Oktawiana-Augusta w poezji rzymskiej lat 43–30 p.n.e. Rozdział czwarty przyniesie ocenę koncepcji boskości princepsa w poezji lat późniejszych, aż do roku 17 p.n.e. W końcowym rozdziale piątym przyjrzymy się zjawisku boskości Augusta w późnej twórczości Horacego oraz w elegiach Tibullusa i w twórczości Owidiusza.   źródło opisu: Fragment wprowadzenia (s. 6-7_ źródło okładki: własne

Wydawnictwo:
Stanisław Śnieżewski
data wydania:
1993 (data przybliżona)

ISBN:
8390088223

liczba stron:
144

słowa kluczowe:
Starożytność , Starożytny Rzym , Filologia klasyczna , Literatura antyczna , Literatura rzymska , Poezja rzymska , Okres augustowski , Oktawian August , August , Horacy , Wergiliusz , Tibullus , Propercjusz , Owidiusz , Kult panującego

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 8934 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.