w

Sylwester Pieckowski – Mediacja w sprawach cywilnych

Książka jest komentarzem doświadczonego praktyka negocjacji i polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych na temat ustawy o mediacji w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r. w kontekście światowych doświadczeń i uregulowań w tej dziedzinie, przede wszystkim Stanów zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej.

Wydawnictwo:
Difin
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
837251612X

liczba stron:
80

słowa kluczowe:
Prawo

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski