Biznes i finanse

Waldemar Gos – Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej

Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Dlatego celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania:* Jakie są relacje między kapitałami, finansowaniem działalności gospodarczej, pieniądzem?* Co oznacza finansowanie majątku oraz finansowanie działalności gospodarczej?* Jak interpretować kapitały własne, w tym wynik finansowy oraz zobowiązania* rezerwy na zobowiązania?* Na czym polegają i jak ujmować w księgach rachunkowych dopłaty do kapitału, leasing oraz faktoring?* Jak klasyfikować i ujmować koszty finansowania?* Co to jest sprawozdanie z całkowitych dochodów?* Jak prezentuje się kapitały i źródła finansowania działalności w sprawozdaniu finansowym?Do napisania pracy wykorzystano literaturę z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania, zarządzania finansami oraz aktualne regulacje prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) i przepisy prawa podatkowego. Istotnym materiałem źródłowym była również analiza opublikowanych sprawozdań finansowych przez jednostki gospodarcze, a w szczególności spółki giełdowe.Książka jest przeznaczona dla menedżerów, kierowników jednostek gospodarczych, pracowników pionów finansowo-księgowych, członków rad nadzorczych oraz studentów uczelni ekonomicznych.   źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Difin
ISBN:
9788376416571

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 3326 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.

Dodaj komentarz