w

Waldemar Pycka – Wstęp do filozofii-jako-metafilozofii

Metafilozofia jako przygotowanie do filozofii, teoria debiutu filozoficznego:
“Patrząc na filozofię z metafilozoficznego punktu widzenia można dostrzec zachodzenie pewnej analogii pomiędzy konstrukcją poznania filozoficznego oraz strukturą orzecznictwa sądowego, o ile te dwa porządki działania rozważymy pod kątem funkcjonowania w nich procedur zapobiegających powstawaniu błędnych decyzji. O jakości porządku prawnego decyduje przede wszystkim zakodowany w nim mechanizm unikania pomyłek sądowych. Na czym polega ów mechanizm? Wielowiekowe doświadczenia prawnicze doprowadziły do powstania formuły instancyjnego rozstrzygania spraw: wyrok wydany w sądzie pierwszej instancji może zostać zaskarżony przez niezadowoloną stronę do sądu drugiej instancji, ewentualne zaś błędy popełnione przez sąd pierwszej instancji stają się wówczas podstawą uchylenia wyroku. W przypadku filozofii nie jest to tak wyraźnie zauważalne – bo co tu dużo mówić, i sprawy mają mniej „gardłowy” charakter – jednak i w niej chęć eliminowania pochopnych decyzji napędzała rozwój instancyjnej struktury poznania filozoficznego.”

Dostępna online: http://www.waldemar.pycka.com/ksiazki/wstep-do-filozofii-jako-metafilozofii   źródło opisu: http://www.waldemar.pycka.com/ksiazki/wstep-do-fil…(?) źródło okładki: http://www.waldemar.pycka.com/

Wydawnictwo:
Waldemar Pycka
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
9788392962847

liczba stron:
120

słowa kluczowe:
filozofia , wstęp , metafilozofia , propedeutyka , debiut

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski