Filozofia i etyka

Wawrzyniec Rymkiewicz – Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera

Powyższa praca stawia sobie dwa cele: przede wszystkim jest próbą przekładu podstawowych idei und Zeit ebook pdf mobi epub" style="text-decoration: underline">Sein und Zeit Martina Heideggera na język polski. Autor poszukuje językowych ekwiwalentów Heideggerowskich opisów w polszczyźnie (w jaki sposób opisać egzystencję za pomocą polskiej idiomatyki?). Rekonstrukcja Heideggerowskiego opisu jest jednak tylko środkiem dla realizacji podstawowego celu tej książki: reinterpretacji Bycia i czasu w duchu post-strukturalistycznej filozofii refleksji. Dlatego metodę fenomenologiczną autor uzupełnia o środki analizy strukturalnej.

W pierwszej części książki autor przedstawia refleksyjną strukturę Seinsfrage, w drugiej części została zaprezentowana Heideggerowska analiza codziennego bycia-w-świecie: dlaczego według Heideggera człowiek jest pierwotnie obecny (anwesend) tak jak obecne są możliwości? jakie są sposoby obecności bytu i struktury tej obecności: Dasein, Zuhandenheit, Vorhandenheit? W trzeciej część książki Autor przedstawia kolejny zwrot (Kehre) Heideggerowskiej analizy. Ostatnia część poświęcona jest natomiast problemowi różnicy pomiędzy tym, co własne a tym, co obce w Sein und Zeit.   źródło opisu: www.fnp.org.pl źródło okładki: www.fnp.org.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
data wydania:
2002 (data przybliżona)

ISBN:
832292299X

liczba stron:
279

słowa kluczowe:
filozofia , Martin Heidegger , ontologia

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Dodaj komentarz