Wincenty Kilarski – Strukturalne podstawy biologii komórki

Podręcznik przedstawia biologię różnych typów komórek zwierzęcych i roślinnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na powiązania strukturalnej organizacji cytoplazmy z podstawo¬wymi procesami fizjologicznymi przebiegającymi w komórce.
Problemy te opisane są w przejrzysty sposób w 10 rozdzia¬łach zawierających tematy:
— podstawowe techniki badawcze
— podstawowe typy komórek i tkanek
— błona komórkowa
— organizacja cytoplazmy
— degradacja substratów w komórce
— transformatory energii
— pierwotne utleniacze — peroksysomy
— cykl życiowy komórki i jej podział
— szkielet komórkowy
— teoria komórkowa i jej uniwersalność
Podręcznik ten zawiera niezwykle cenny zbiór mikrofotografii z mikroskopu świetlnego i elektronowego przedstawiający naj¬ważniejsze struktury komórek oraz typowe komórki i tkanki.
Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów biologii i biotechnologii uniwersytetów, uczelni rolniczych/ pedagogicznych, a także medycznych.   źródło opisu: z okładki źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8301140704

liczba stron:
360

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski