Biznes i finanse

Witold Urbański – Odpowiedzialność prawna menedżera, czyli bezpieczeństwo decyzji w zarządzaniu

W jakich sytuacjach menedżerowie mogą ponosić odpowiedzialność karną? Jakie są konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych? Co grozi menedżerowi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy?

Wydawnictwo:
Witold Urbański
ISBN:
9788374122085

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz