Władysław Kopaliński – Księga cytatów z polskiej literatury pięknej

Książka obejmuje teksty wybrane z utworów powstałych od XIV do XX wieku, przym czym uwzględniono tylko autorów urodzonych przed rokiem 1881. Materiał ułożono w porządku alfabetycznym nazwisk autorów, a w obrębie poszczególnego autora – według chronologii jego dzieł.

Wydawnictwo:
Państwowy Instytut Wydawniczy
data wydania:
1975 (data przybliżona)

ISBN:
83-06-00423-X

liczba stron:
955

słowa kluczowe:
skrzydlate słowa

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski