Filozofia i etyka

Władysław Krajewski – Współczesna filozofia naukowa: metafilozofia i ontologia

Spis treści:

Przedmowa 9

Metafilozofia

Część pierwsza: Filozofia naukowa na tle innych nurtów

Rozdział 1 Filozofia racjonalistyczna a filozofia naukowa

1.1 Filozofia racjonalistyczna i irracjonalistyczna 15

1.2 Filozofia spekulatywna i naukowa 18

1.3 Filozofia zdroworozsądkowa i naukowa 23

Rozdział 2 Filozofia naukowa, filozofia analityczna, scjentyzm

2.1 Dwadzieścia szkół współczesnej filozofii naukowej 27

2.2 Filozofia analityczna a filozofia naukowa 33

2.3 Scjentyzm (epistemologiczny i metafilozoficzny) 37

2.4 Filozofia-nauka i filozofia-sztuka 39

Rozdział 3 Filozofia naukowa a nauki szczegółowe

3.1 Filozofia jako uogólnienie nauk 41

3.2 Wpływ filozofii na naukę 43

Część druga: Panorama zagadnień i kierunków filozofii naukowej

Rozdział 4 Zagadnienia i kierunki naukowej ontologii

4.1 Natura rzeczywistości (materia, duch, idee) 47

4.2 Istnienie uniwersaliów 50

4.3 Kategoria ontologiczna podstawowych obiektów 52

4.4 Stałość i zmienność 55

4.5 Konieczność i przypadek 56

4.6 Przyczynowość i celowość 59

4.7 Zjawisko i istota (głębia) 60

4.8 Stosunek wyższych zjawisk (systemów) do niższych 62

4.9 Czasoprzestrzeń a materia 63

4.10 Dziedzicznośc a środowisko 64

Rozdział 5 Zagadnienia i kierunki filozofii nauki

A. Ontologia i epistemologia

5.1 Istnienie nieobserwowalnych (teoretycznych) przedmiotów 67

5.2 Interpretacja teorii naukowych 69

5.3 Status poznawczy teorii 69

5.4 Definiowanie pojęć nauki 71

5.5 Bezpośredni przedmiot praw i teorii (w dojrzałej nauce) 73

5.6 status faktów 74

5.7 Prawdziwość teorii (w aspekcie historycznym) 75

B. Metodologia nauki

5.8 Metody odkrywania praw 76

5.9 Ocena wyników tych metod 78

5.10 Problem experimentum crucis 80

C. Przedmiot filozofii nauki

5.11 Uzasadnienie a odkrywanie 82

5.12 Synchronia a diachronia 83

5.13 Teoria a eksperyment 84

D. Prawidłowości rozwoju nauki

5.14 Ciągłość a rewolucje naukowe 85

5.15 Źródła rozwoju nauki (czynniki poznawcze i społeczne) 88

E. Aksjologia (cele) nauki

5.16 Cel nauki: wewnętrzny czy zewnętrzny? 90

5.17 Jaki cel wewnętrzny? 92

5.18 Jaki cel zewnętrzny? 94

Ontologia

Część trzecia: Podstawowy i niepodstawowe sposoby istnienia

Uwagi wstępne 99

Rozdział 6 Podstawowy sposób istnienia

6.1 Rzeczy 101

6.2 Materia 101

Rozdział 7 Niepodstawowe sposoby istnienia

Uwagi wstępne 105

7.1 Cechy, zdazrenia itd. 106

7.2 Powszechniki. Prawa przyrody 108

7.3 Możliwość. Cząstki wirtualne 112

7.4 Umysł. Procesy psychiczne 115

7.5 Obiekty idealne (wytwory umysłu) 118

Rozdział 8 Brzytwa Ockhama w filozofii

8.1 Rodzaje istnienia zamiast redukcji ontologicznej 125

8.2 Stosowanie brzytwy Ockhama do pojęć spekulatywnych 126

Część czwarta: Poziomy struktury świata materialnego

Rozdział 9 Poziomy strukturalne i badające je nauki

9.1 Hierarchia nauk i poziomów przyrody 127

9.2 Poziomy strukturalne materii w ujęciu nauki współczesnej 132

Rozdział 10 Relacje między kolejnymi poziomami

10.1 Redukcjonizm i antyredukcjonizm 143

10.2 Różne rodzaje redukcji 145

10.3 Redukcjonizm wyrafinowany 147

10.4 Emergencja a redukcja 150

Bibliografia 153

Indeks nazwisk 163
Indeks kierunków 167   źródło opisu: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2005 źródło okładki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2005

Wydawnictwo:
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
8387963364

liczba stron:
168

słowa kluczowe:
Filozofia , Filozofia nauki , Filozofia analityczna , metafiyka , epistemologia , logika , filozofia współczesna

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Dodaj komentarz