w

Władysław Witwicki – Wiara oświeconych

Spis treści:

I. Pojęcia wstępne
1. Sądy, czyli przekonania
A. Co to jest sąd?
B. Co to jest prawda?
C. Czy można wydawać sądy nie uważane za prawdy?
2. Powiedzenia. (Co to jest powiedzenie i jego stosunek do przekonania)
3. Supozycje
A. Czym są supozycje i jak je wyrażamy
B. Miejsce supozycji między przedstawieniem a przekonaniem
C. Siła przypuszczeń i wątpień i pewność sądów
D. Żywość supozycji
4. Przekonania szczere i nieszczere
A. Czym się różnią przekonania szczere i nieszczere
B. Niekiedy supozycje uchodzą za przekonania nieszczere
5. Przekonania aktualne i potencjalne (Charakterystyka i poczwórna rola przekonań potencjalnych w myśleniu i zachowaniu się)
6. Dwojakie pochodzenie przekonań (Skąd się biorą i na czym się opierają twierdzenia naukowe, a skąd i na czym są oparte inne sądy. Racje i pobudki przekonań).
7. Zasada sprzeczności
A. Ontologiczna zasada sprzeczności
Jak brzmi ontologiczna zasada sprzeczności.
Czy jest ogólna. Czy jest opata na doświadczeniu i czy jest pewna. Czy obowiązuje umysły wyższe i kto się z nią nie liczy
B. Psychologiczna zasada sprzeczności
Jak brzmi psychologiczna zasada sprzeczności w poprawnym sformułowaniu. Czy jest aprioryczna. Na czym polega „tendencja logiczna” sądów. Tendencje logiczne supozycyj.
Cześć a zasada sprzeczności
8. Wpływ pewnych dyspozycji uczuciowych na ocenę moralną
Co to jest ocena moralna. Instynktowne tło oceny moralnej. Co to są zasady moralne. Co to jest poczucie moralne. Wpływ dyspozycji uczuciowych, skierowanych do osób, na ocenę moralną. Skąd pochodzą ujemne rysy moralne bóstw. Wybujałe uczucia skierowane do osób.

II. Przedmiot pracy i jej zadanie
Co to jest człowiek oświecony. Cechy wspólne
ludzi nieoświeconych i pierwotnych. Na jakie pytania praca ma odpowiedzieć.

III. Wiara w rozumieniu wyznaniowym
1. Jak się potocznie rozumie wiarę i obowiązek wierzenia
2. Jak rozumie wiarę katechizm i źródła w nim podane
3. Jak pojmuje wiarę św. Tomasz
4. Jak pojmuje wiarę teolog nowoczesny
5. Jak pojmują wiarę pewne wyznania protestanckie
6. Wiara osoby wykształconej na przykładzie konkretnym

IV. Metoda pracy
1. Badania eksperymentalne autorów innych w tej samej dziedzinie
2. Test potrzebny w tym badaniu
3. Tekst, który był podstawą testu
4. Przebieg badania
5. Opowiadanie indyjskie
6. Pytania

V. Rozmowy
1. Szczery
2. Nieszczery
3. Konsekwentny
4. Otwarta
5. Otwarcie nieszczery
6. Zgorzkniała
7. Zdenerwowany
8. Oczytana
9. Wytrwała
10. Uczony
11. Inne osoby

VI. Wyniki   źródło opisu: Iskry 1980 źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Iskry
data wydania:
1980 (data przybliżona)

ISBN:
8320701937

liczba stron:
228

słowa kluczowe:
Filofia , teologia , psychologia , religia , psychologia wiary , chrześcijaństwo , aksjologia

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski