Włodzimierz Lengauer – Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów

W książce znajdzie Czytelnik teksty historyków starożytności i filologów klasycznych, które łączy przekonanie, że współczesne badanie kultury starożytnej Grecji nie może poprzestawać na filologicznej analizie dzieł literackich lub historycznej rekonstrukcji instytucji, lecz powinno się dążyć do zrozumienia całości zachowań i wyobrażeń człowieka greckiego. Chodzi zatem o nowe podejście do kultury antycznej, które wykorzystuje doświadczenia antropologii i stawia źródłom pytania:
– o tożsamość Greków i podstawowe kategorie ich kultury;
– o charakterystykę greckiej polis jako szczególnej formy organizacji społecznej i racjonalności;
– o mit i rytuał oraz miejsce religii w świecie polis;
– o społeczno-kulturowe konteksty twórczości poetyckiej i plastycznej;
– o seksualność człowieka greckiego;
– o zrytualizowaną inicjację chłopców i dziewcząt w wieku dojrzewania.

Większość zamieszczonych tekstów ukazuje się po raz pierwszy w przekładzie na język polski, a niektóre zostały napisane specjalnie dla potrzeb tego podręcznika. Każdy z rozdziałów obejmuje wielkie zagadnienia kultury greckiej opatrzone wstępem i bibliografią. Chociaż książka powstała z myślą o zapewnieniu niezbędnego materiału do pracy i dyskusji na studiach kulturoznawczych, historycznych i filologicznych, będzie również pasjonującą lekturą dla każdego zainteresowanego antycznymi źródłami kultury europejskiej.   źródło opisu: okładka źródło okładki: strona wydawcy

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
data wydania:
18 grudnia 2011

ISBN:
9788323508571

liczba stron:
740

słowa kluczowe:
antropologia , antyk , Grecja , filologia klasyczna

kategoria:
popularnonaukowa

język:
polski