w

Wojciech Pawlik – Emocje a kultura i życie społeczne

Badania z zakresu socjologii emocji rozwijały się w socjologii zachodniej od lat siedemdziesiątych XX wieku. […] Sfera emocji z roku na rok staje się takim samym przedmiotem badań i refleksji teoretycznej, jak kultura, władza, struktura społeczna itd. Stopniowo staje się też przedmiotem akademickiego nauczania; dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesny podręcznik systematycznej socjologii niezawierający wyodrębnionej części lub rozdziału poświęconego teoriom socjologii emocji. […] Socjologia emocji jako świadomie odrębna subdyscyplina utrzymuje, że uczucia mają wymiar społeczny, tzn. że są tworzone, przeżywane i wyrażane w ścisłym powiązaniu z tym, co kulturowe i społeczne. Oznacza to, że sfera “afektów” nie da się zredukować do samych tylko komponentów fizjologicznych lub psychicznych “stanów wewnętrznych”, ale jest w istocie sferą doznań w sposób integralny zorganizowanych poprzez nadawane im znaczenia kulturowe. Co więcej, zakłada się tu, że temu samemu stanowi pobudzenia afektywnego mogą zostać przypisane różne znaczenia, a ich ekspresja może przybierać różne formy. Emocje bowiem, tak samo jak sfera behawioru, podlegają kontroli społecznej, socjalizacji i kulturowej dyferencjacji.   źródło opisu: Wydawnictwo IFIS PAN, 2009 źródło okładki: www.ifispan.waw.pl

Wydawnictwo:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
data wydania:
2009 (data przybliżona)

liczba stron:
300

słowa kluczowe:
socjologia , emocje ,

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski