Biznes i finanse

Zbigniew Kłos – Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna

Wiek XXI traktowany jest jako stulecie gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym zaakcentowaniem wykorzystywania tej wiedzy do opracowywania rozwiązań innowacyjnych. Polska, będąc w Unii Europejskiej (UE), wykorzystuje jako narzędzie propagowania rozwoju gospodarczego i naukowego opartego na wiedzy między innymi „Siódmy Program Ramowy”, w którego dokumentach mówi się o trójkącie wiedzy. Tworzą go: edukacja, badania i innowacje jako niezbędne środki do osiągnięcia celu, jakim jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy strukturę gospodarczą na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz uzyskania większej spójności społecznej. Innym z narzędzi jest „Strategia 2020″, będąca nowym długofalowym programem społeczno-gospodarczym, zorientowanym między innymi na inteligentny rozwój UE, czyli przekształcenia gospodarki opartej na wiedzy, przedsiębiorczości i innowacjach.
Treść recenzowanej publikacji wyraźnie nawiązuje do tych programów, a jej zawartość koresponduje z hasłami przewijającymi się w cytowanych powyżej dokumentach. Z uwagi na istotność prezentowanych w pracy zagadnień, czego dowodem jest ranga wspomnianych uprzednio dokumentów, uważam podjęcie w postaci publikacji podręcznikowej problematyki innowacyjności i przedsiębiorczości innowacyjnej za wysoce uzasadnione.   źródło opisu: http://www.politechnik.poznan.pl/s/s,details,uid,pp994.html źródło okładki: http://www.politechnik.poznan.pl/s/s,details,uid,pp994.html

Wydawnictwo:
Zbigniew Kłos
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788377751954

liczba stron:
176

słowa kluczowe:
innowacyjnosc , wiedza , firma , technologie

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 4791 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.

Dodaj komentarz