Zbigniew Żmigrodzki – Bibliografia: metodyka i organizacja

Opracowanie zbiorowe. Powstało pod redakcją Zbigniewa Żmigrodzkiego z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwa SBP.

Wydawnictwo:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
83-87629-43-X

liczba stron:
351

słowa kluczowe:
bibliografia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski