Biznes i finanse

Zygmunt Narski – Pieniądz w polityce finansowej państwa

Praca odnosi się do zagadnień pieniężych, w sensie studium metodologicznego. Wskazuje na sposób analizy zjawisk pieniężnych za pomocą metody abstrakcji. Nie chodzi w opracowaniu o stosowalne rozwiązania. Chodzi o analizę zjawisk pieniężnych w ujęciu teoretycznym, to znaczy w oderwaniu od skonkretyzowanej rzeczywistości z odwołaniem się do stanu hipotetycznego, więc abstrakcyjnego. Analiza zjawisk pieniężnych w niniejszym opracowaniu odnosi się do gospodarki rynkowej nie skonkretyzowanej do określonej rzeczywistości. Zakłada się wolność gospodarowania na zasadzie konkurencji i współdziałania.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Adam Marszałek
tytuł oryginału:
Pieniądz w polityce finansowej państwa

data wydania:
15 stycznia 2007

ISBN:
8386803886

liczba stron:
81

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz