w

Alicja Kuczyńska – Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II

Część I. Narodowość i płeć w literaturze pięknej.Obrazy męskości i kobiecości w Medei Eurypidesa. Motyw Medei a tozsamość żydowska w opowiadaniu Gertrud Kolmar Żydowska matka.Dyskurs kobiecości jako dyskurs obcości.Medea Christy Wolf. Kobieta w kulturze literackiej niemieckiego baroku. Czy język niemiecki i język polski wykorzystują w równym stopniu systemowe mozliwości referencji kobiet? Czy istnieje pakt genologiczny? O gatunkach intymistycznych w twórczości pisarek serbskich na poczatku XX wieku. “Wenus Hotentocka” o wielu wcieleniach:Benigna, (Magda)Lena, Kaatje, Saartje, Krotoa. Konstrukcje kolorowej kobiety w reprezentac- jach południowoafrykańskich. Trekkerswee(1915) i Martjie(1911) – postaci kobiet burskich w okresie przeobrażeń społecznych w Afryce Południowej. “Ale dusza dziecka! Do którego należała narodu?” Gender i tożsamość narodowa w powieści Marie Eugenie delle Grazie Dziecko Dunaju (Donaukind). Nacjonalistyczne konstrukcje płci.Przypadek polski. Fantazje postaci kobiecych w powieściach-fantazmatach Elizy Orzeszkowej. Incest w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Odkryć w sobie wiedźmę – czyli droga do pełnej kobiecości. Motyw czarownicy we wspołczesnej prozie kobiecej. Przemiana bohatera kobiecego we współczesnej fantastyce.Część II. Koncepcje płci oraz dowody na jej znaczenie w życiu codziennym.Mózg kobiecy – mózg męski.Diabeł tkwi w hormonach. Pojmowanie fenomenu płciowości w psychologii. Tożsamość płciowa i czynniki ja warunkujące. Asymetria w kulturowej ewaluacji płci – podstawowe dychotomie: natura/kultura, sfera prywatna/sfera publiczna, reprodukcja/produkcja. Doświadczanie braku pracy przez kobiety. Możliwości wpływania na dyskryminację ze względu na płeć w zatrudnieniu. Komunikacja genderowa jako komunikacja międzykulturowa. Wpływ płci osób tworzących diadę na styl komunikacyjny i poczucie komfortu z przeprowadzonej rozmowy. Część III. Kobiety i mężczyźni w związkach i poza nimi. Więź i płciowość człowieka w obliczu dynamicznych zmian cywilizacyjnych oraz ewolucyjnych adaptacji. Uwarunkowania jakości relacji między kobietami i mężczyznami. Co rządzi naszymi oczekiwaniami wobec partnera? Czy kobiety, aby bzły zadowolone z małżeństwa, muszą być”szarymi myszkami”, a mężczyźni “dominującymi samcami”? Co jest istotne dla kobiet i mężczyzn w relacjach interpersonalnych? Część IV. Stereotypy i różnice płciowe. Stereotypy płci i ich realizowanie w rolach życiowych w kontekście historycznym i kulturowym – szkic.Czy kobiety mogą pisać o fizyce? co zobaczą kobiety, a co dojrzą mężczyźni, kiedy popatrzą na siebie? Poczucie tożsamości płciowej młodych kobiet a funkcjonowanie ich rodziców. Być albo nie być szczupłą…Dylematy autoprezentacyjne młodych kobiet. Struktura i determinanty przeżyciowe wydolności psychicznych zasobów copingowych u kobiet i mężczyzn (z perspektywy S.Epsteina koncepcji myślenia konstruktywnego). Płeć a uzależnienie od alkoholu. Nieśmiałość kobiet i mężczyzn a wsparcie społeczne i dobrostan psychiczny. Częśc V. Identyfikacja płciowa i seksualność – przekraczanie barier płci. Mity seksualne w psychologii klinicznej. Problem wiarygodności badań gejów i lesbijek. Inaczej mówiąc o płci. Przypadek feminizmu, genderów i queer studies. Rola zjawiska transseksualizmu w procesie przekraczania barier płci. Dynamika transseksualizmu z perspektywy psychologii zorientowanej na proces. Teatr płci, płeć w teatrze. Mit androgyne – wzór łamania barier płci. Teoria queer wobec powieści Olgi Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny.Wykorzystanie metody NLP w odkrywaniu znaczenia indywidualnych ról społecznych i zawodowych.   źródło opisu: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004 źródło okładki: http://www.wuwr.com.pl/index.php?page=shop.product…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
data wydania:
2004 (data przybliżona)

ISBN:
8322924283

liczba stron:
528

słowa kluczowe:
płeć , antropologia społeczna , psychologia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski