w

Anna Peck – Teleewangelizm, apokalipsa i polityka. Współczesna prawica protestancka w Stanach Zjednoczonych

Proces kształtowania się w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci nowego jakościowo zjawiska religijno-politycznego, określanego obecnie najczęściej jako ewangelicki fundamentalizm, jego ideologia, nowe formy ekspresji religijnej i formy udziału w życiu politycznym, stanowią temat niniejszej pracy. Specjaliści badający zjawisko współczesnego

fundamentalizmu, występującego we wszystkich religiach światowych, wskazują, że kształtowało się ono na gruncie rozczarowania racjonalizmem i sekularyzmem, modernistycznym

kultem nauki, która nie potrafiła odpowiedzieć na podstawowe kwestie ludzkiej egzystencji, takie jak: cel i sens życia, cierpienie i śmierć. Konfrontacja modernistycznego poczucia pewności, opartego na wiedzy, badaniach i zdobyczach naukowych z relatywizmem indywidualnej percepcji, czyniła prawdy religijne szczególnie atrakcyjnymi.   źródło opisu: www.naukowa.pl

Wydawnictwo:
Anna Peck
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
8387876526

liczba stron:
319

słowa kluczowe:
religia , protestantyzm , polityka , teleewangelizm , USA

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski