Artur Strzępka – Kościół i kobiety

Od czasów pierwszych ruchów emancypacyjnych tematyka kobieca stała się niezwykle modna. Feminizm tzw. pierwszej fali nie tylko zamierzał wprowadzić kobiety w aktywne życie społeczne, ale domagał się przemyślenia na nowo roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie. Proces ten był niezwykle trudny ponieważ silny opór stawiało społeczeństwo, a w rzeczywistości sprawujący władzę mężczyźni. Brak zielonego światła dla zmian spowodowany był również bardzo silnym wpływem teologii katolickiej, w której kobieta posiadała z góry określone miejsce i rolę. Zanim doszło do otwartego konfliktu pomiędzy ruchami emancypacyjnymi a nauką Kościoła, przez wiele wieków, kształtowały i utrwalały się poglądy na temat niewiast, oparte na Biblii i Tradycji Kościoła. Poglądy te są niezwykle ciekawe, ponieważ nie tylko odbijają w sobie wpływ danej epoki, ale są też w wielu elementach całkowicie autonomiczne.
Książka oddana do rąk Czytelnika jest historią kształtowania się myśli Kościoła na temat kobiet, począwszy od najstarszej tradycji judaistycznej a skończywszy na nauce papieża Benedykta XVI. Kilka tekstów źródłowych, zawartych w niej, nie było jeszcze przedmiotem analizy czy publikacji w języku polskim. W pozycji tej został uwzględniony wpływ danej epoki oraz wyjaśniona przyczyna istniejącego konfliktu pomiędzy feminizmem a chrześcijaństwem.  

Wydawnictwo:
Radwan
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-89938-76-3

liczba stron:
195

słowa kluczowe:
kobieta , kościół , biblia , analiza , interpretacja , teologia , katolicyzm , kościół katolicki ,

kategoria:
popularnonaukowa

język:
polski