w

Jan Strelau – PSYCHOLOGIA. PODRĘCZNIK AKADEMICKI, Tom 2: Psychologia ogólna

Seria AKADEMICKA

Kompendium wiedzy psychologicznej napisane przez 47 wybitnych polskich psychologów z myślą o studentach psychologii i innych nauk społecznych, nauczycielach akademickich, psychologach praktykach.
Tom 2 zawiera następujące działy:

Dział 5: Procesy poznawcze (red. Andrzej Falkowski, Ida Kurcz)
14. Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za pomocą zmysłów.
15. Kategoryzacja percepcyjna.
16. Procesy uwagi.
17. Procesy warunkowania.
18. Uczenie się wykraczajace poza warunkowanie.
19. Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia.
20. Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego.
21. Wyobrażenia jako pierwsza forma doświadczenia generowanego przez jednostkę.
22. Pojęcia.
23. Język i komunikacja.
24. Myślenie i rozumowanie.

Dział 6: Emocje i motywacje (red. Tomasz Maruszewski)
25. Mechanizmy wzbudzania emocji.
26. Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne.
27. Emocje. Poznanie i zachowanie.
28. Teorie emocji.
29. Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych.
30. Mechanizmy leżące u podstaw motywacji.
31. Typy motywacji.
32. Inni ludzie w procesach motywacyjnych.
33. Hipnoza.

Dział 7: Osobowość i różnice indywidualne (red. Mirozław Kofta)
34. Osobowość jako zespół cech.
35. Poznawcze podejście do osobowości.
36. Teorie osobowości – podejście psychodynamiczne i humanistyczne.
37. Różnice indywidualne: opis, determinanty i aspekt społeczny.
38. Temperament.
39. Inteligencja.
40. Style poznawcze.
41. Twórczość.   źródło opisu: http://www.pedagogika.com.pl/product/329.html źródło okładki: http://www.pedagogika.com.pl/product/329.html

Wydawnictwo:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
83-87957-05-4

liczba stron:
896

słowa kluczowe:
psychologia ,

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski