Biznes i finanse

Joanna Marszałek-Kawa – Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia

W dniu 30 kwietnia 2004 r. w Polsce, podobnie jak w pozostałych dziewięciu państwach wstępujących, zorganizowano szereg imprez i koncertów, podczas których świętowano przyjęcie Polski do grona państw członkowskich Unii Europejskiej. Kiedy jednak opadł pierwszy entuzjazm, należało dokonać oceny działań polskich negocjatorów oraz rezultatów ich zabiegów. Konieczne stało się również zbadanie stanu przygotowania Polski do aktywnego i efektywnego uczestnictwa w zjednoczonej Europie. Należy bowiem podkreślić, że fakt akcesji do UE dla wszystkich nowych państw wstępujących był wydarzeniem niezwykle ważnym, rodzącym szereg nowych możliwości. Z doświadczeń państw unijnych wynika jednak, iż prawdziwe szanse dla gospodarek nowych członków UE powstają, gdy rząd, politycy, przedsiębiorcy, rolnicy świadomi i właściwie przeszkoleni potrafią wykorzystać czekające we Wspólnotach fundusze inwestycyjne.Celem niniejszej publikacji jest dokonanie wstępnej analizy najistotniejszych problemów, z którymi może zetknąć się Polska jako nowy członek Unii Europejskiej. W pracy znalazło się szereg tekstów wybitnych autorytetów, jak również młodych adeptów polskiej nauki. Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia to praca, która zainteresuje nie tylko naukowców, ale również urzędników administracji państwowej, samorządowej, historyków, studentów prawa, stosunków międzynarodowych, politologii oraz ich nauczycieli zainteresowanych najważniejszymi aspektami polskiego uczestnictwa w UE. Joanna Marszałek-Kawa  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Adam Marszałek
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
8374410191

liczba stron:
329

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 5254 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.

Dodaj komentarz