Katarzyna Niemirowicz-Szczytt – GMO w świetle najnowszych badań

Genetycznie modyfikowane organizmy budzą
kontrowersje. W większości przypadków wynikają
one z braku wiedzy o tym, jak powstają
i czym się charakteryzują te organizmy. Celem
autorów książki pt. „GMO w świetle najnowszych
badań” było przybliżenie wiedzy na temat metod
otrzymywania wprowadzanych cech/genów,
oddziaływania na środowisko rolnicze, regulacji
prawnych i odbioru społecznego, kontroli, a także
nieporozumień związanych z badaniem genetycznie
modyfikowanych mikroorganizmów, roślin
i zwierząt. Autorzy publikacji są specjalistami z zakresu
problematyki GMO.
Książka powstała na podstawie wykładów uruchomionych
przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka
Dietricha w Warszawie. Wykłady były prowadzone przez trzy
kolejne lata dla studentów wszystkich uczelni warszawskich.
Podręcznik pt. „GMO w świetle najnowszych badań” skierowany
jest do osób zainteresowanych problematyką organizmów
genetycznie modyfikowanych, ale niezajmujących
się zawodowo ich otrzymywaniem czy badaniem. Przeznaczony
jest dla studentów różnych kierunków studiów
(w tym niezwiązanych z biologią), dziennikarzy, polityków
i wszystkich podejmujących decyzje czy wydających opinie
na temat GMO.   źródło opisu: http://www.wydawnictwosggw.pl/index.php?s=karta_fragment&id=640 źródło okładki: http://www.wydawnictwosggw.pl/?s__karta.id__640

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
data wydania:
sierpień 2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788375833737

liczba stron:
232

słowa kluczowe:
gmo sggw genetycznie modyfikowane

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski