Kazimiera Zahradniczek – Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1. Założenia teoretyczne

Współczesna pielęgniarka działa w środowisku pracy uwarunkowanym wieloma specyficznymi czynnikami, zatem adepci pielęgniarstwa potrzebują wzorców działań zrozumiałych i skutecznych, sprawdzonych w praktyce.
Kolejne już wydanie podręcznika wzbogacone zostało o aktualne wyniki badań i nowoczesne metody pracy w pielęgniarstwie.
Każdy rozdział kończy zestaw pytań, natomiast na końcu poszczególnych części zamieszczono pytania testowe.
Dużą zaletą „Podstaw pielęgniarstwa” jest to, iż autorzy poszczególnych rozdziałów wywodzą się z różnych środowisk akademickich zajmujących się kształceniem zawodowym pielęgniarek – stąd książka jest zbiorem nowoczesnej wiedzy łączącej doświadczenia wielu ośrodków.

Spis treści :
Przedmowa
Część I. Wprowadzenie do pielęgniarstwa
Rozdział 1. Pielęgniarstwo
Rozdział 2. Wybrane wzory pielęgnowania
Rozdział 3. Dawca i biorca pielęgnowania
Rozdział 4. Charakterystyka warunków pracy pielęgniarki w wybranych zakładach opieki zdrowotnej
Rozdział 5. Profilaktyka zakażeń w opiece zdrowotnej
Rozdział 6. Elementy podstaw prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki
Rozdział 7. Wybrane aspekty zapewniania jakości opieki pielęgniarskiej
Pytania sprawdzające testowe
Część II. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami zdrowia
Rozdział 8. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcji układu termoregulacji
Rozdział 9. Pielęgnowanie pacjentów ze zmianami na skórze i błonach śluzowych
Rozdział 10. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego
Rozdział 11. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu moczowego
Rozdział 12. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu serca i układu krążenia
Rozdział 13. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu oddechowego
Rozdział 14. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu nerwowego
Rozdział 15. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego
Rozdział 16. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami narządów zmysłu – wzroku i słuchu
Rozdział 17. Pielęgnowanie pacjentów w wybranych zaburzeniach sfery psychicznej
Rozdział 18. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych zaburzeniach psychospołecznych
Pytania sprawdzające testowe
Część III. Opieka pielęgniarska w wybranych stanach pacjenta
Rozdział 19. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zdrowym
Rozdział 20. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą
Rozdział 21. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w ostrym stanie choroby. Pierwsza pomoc w stanie zagrożenia życia
Rozdział 22. Opieka nad chorym nieprzytomnym
Rozdział 23. Chory przewlekle – Zakres opieki pielęgniarskiej
Rozdział 24. Zakres opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta o niepomyślnym rokowaniu rodziny
Pytania sprawdzające testowe
Indeks   źródło opisu: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013 źródło okładki: http://www.wydawnictwopzwl.pl/

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788320043174

liczba stron:
856

słowa kluczowe:
pielęgniarstwo

kategoria:
zdrowie, medycyna

język:
polski