Biznes i finanse

Marian Noga – Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej

Gospodarka światowa jako kategoria ekonomiczna stała się przedmiotem badań naukowych na pewnym etapie rozwoju gospodarczego.Ekonomistów interesuje jej powstanie i rozwój,czynniki przemian,główne tendencje i kierunki zmian,a także jej struktura.Charakteryzuje się ona brakiem jednorodności,z uwagi na to iż w jej ramach możemy wyróżnić wiele grup krajów o podobnych cechach,jednak znacznie różniących się od pozostałych.Ważnym aspektem aktualnego życia gospodarczego jest uczestnictwo państw,regionów, przedsiębiorstw i obywateli w procesie globalizacji.Globalizacja dotyka wszystkich,bez wyjątku,a wiąże się ona przede wszystkim z szybkim przepływem towarów,usług,kapitału,ale również migracją ludności oraz silną ekspansją korporacji transnarodowych.Obserwowalne jest zjawisko wprowadzania w przedsiębiorstwach optymalizacji produkcji w skali globalnej,a także następują przesunięcia produkcji do krajów lub regionów,w których obowiązują niższe koszty wytwarzania.Książkę tę powinien przeczytać ten,kogo interesują zmiany zachodzące w gospodarce światowej na przestrzeni ostatnich lat,kto zdaje sobie sprawę,iż proces globalizacji nie jest już jedynie kategorią ekonomiczną,a faktem który należy rozumieć, zaakceptować lub wykorzystać w swojej działalności.Autorzy artykułów w niniejszej publikacji podjęli próbę odpowiedzi na wiele istotnych pytań,a także zbadali i opisali zjawiska,z którymi mamy do czynienia na co dzień.Wśród tematyki wiodącej w niniejszej książce wyróżnić możemy:globalizacja a sytuacja ekonomiczna wybranych państw świata,,konkurencyjność systemów gospodarczych,,fuzje i przejęcia aekspansja przedsiębiorstw,integracja finansowa państw europejskich,,Niemcy,,Ukraina,Republika Czeska,Singapur,Malta,Brazylia,Chiny akraje w dobie globalizacji,rynek pracy w Unii Europejskiej, USA, Japonii  

Wydawnictwo:
CeDeWu
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
9788375560961

liczba stron:
352

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 6836 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.

Dodaj komentarz