w

Michael Armstrong – Zarządzanie wynagrodzeniami

Zarządzanie wynagrodzeniami polega na formułowaniu i wdrażaniu strategii
i procesów, których celem jest należyte wynagradzanie pracowników za
pomocą środków finansowych i niefinansowych. Wiąże się ono z
projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów wynagrodzeń
uwzględniających potrzeby zarówno firmy, jak i jej grup interesów.
Ogólnym zadaniem zarządzania wynagrodzeniami jest sprawiedliwe i spójne
wynagradzanie pracowników zgodnie z tworzoną przez nich wartością, w
sposób ułatwiający firmie realizację celów strategicznych.

Książka Michaela Armstronga to kompleksowy podręcznik dla każdego, kto
zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem strategii, polityki i procedur
dotyczących wynagradzania pracowników lub chce zdobyć wiedzę w tym
zakresie. Jego treść jest zgodna ze standardami zawodowymi w zakresie
wynagradzania pracowników opracowanymi przez Chartered Institute of
Personnel and Development (CIPD). Stanowi on cenną pomoc dla wykładowców
i studentów, a specjalistom ds. zasobów ludzkich i zarządzania
wynagrodzeniami oferuje wiele porad i wskazówek.

W podręczniku przedstawiono zarówno ramy pojęciowe, jak i praktyczne
aspekty zarządzania wynagrodzeniami. Czytelnik znajdzie tu wiele
informacji o najważniejszych teoriach i najlepszych praktykach
wynagradzania pracowników. Są one przedstawione w sposób przejrzysty i
zrozumiały, uzupełnione listami kontrolnymi, diagramami i podsumowaniami.

Oto najważniejsze tematy omówione w książce:

* podstawowe założenia i ramy pojęciowe zarządzania wynagrodzeniami 

* wartościowanie stanowisk pracy i zależności między nimi 

* struktura płac i kategorii zaszeregowania płace uwarunkowane
sytuacyjnie

* zarządzanie wynagrodzeniami wybranych grup pracowników

* świadczenia pracownicze i programy emerytalne

* procedury i przypadki dotyczące zarządzania wynagrodzeniami

Przedstawiono ponadto wyniki badań przeprowadzonych przez firmę e-reward
oraz przykłady ponad 30 najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania
wynagrodzeniami.

Ważne zagadnienia, takie jak budowanie zaangażowania, programy
premiowania czy wynagradzanie pracowników wiedzy zostały przedstawione w
nowym świetle.

Michael Armstrong jest niezależnym konsultantem ds. zarządzania oraz
partnerem zarządzającym firmy e-reward. Napisał wiele międzynarodowych
bestsellerów, m.in. znany podręcznik Zarządzanie zasobami ludzkimi i
książkę Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. W przeszłości pełnił
również funkcję głównego egzaminatora w instytucie CIPD (Chartered
Institute of Personnel and Development) w zakresie wynagradzania
pracowników.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Michael Armstrong
ISBN:
9788326480300

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski