Michał Heller – Filozofia nauki

Książka jest wprowadzeniem do filozofii nauki. Autor, międzynarodowy autorytet w dziedzinie filozofii, fizyki i kosmologii omawia nie tylko standardowe ujęcia filozofii nauki, wypracowane przez filozofów nauki w historii jej rozwoju, lecz również odwołuje się do tego, co rzeczywiście dzieje się we współczesnej nauce.
Osobiste zainteresowania autora przesądziły o tym, że filozofia nauki w pewnej części staje się filozofią fizyki. Te „akcenty” fizyki można jednak usprawiedliwić dużą metodologiczną dojrzałością tej właśnie nauki. Profesjonalni metodologowie bowiem i tak na ogół większość przykładów czerpią z fizyki lub – częściej – z jej historii.  

Wydawnictwo:
Petrus
data wydania:
24 sierpnia 2008

ISBN:
978-83-927267-7-7

liczba stron:
128

słowa kluczowe:
filozofia , nauka

kategoria:
popularnonaukowa

język:
polski