Monika Bąk-Sosnowska – Między ciałem a umysłem : otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym

Książka jest przeglądem dostępnej na świecie wiedzy naukowej oraz pochodzącej z praktyki klinicznej, na temat obrazu ciała u osób z nadwagą. Omawia szczegółowo problematykę otyłości, odchudzania się oraz obrazu siebie – ze szczególnym uwzględnieniem obrazu własnego ciała. Integruje różne stanowiska teoretyczne oraz doświadczenia terapeutyczno – psychologiczne i medyczne. Problem przedstawiony jest w sposób zdyscyplinowany i przejrzysty – wychodząc od definicji i genezy, poprzez jego manifestację, aż do obserwowalnych skutków. Od konstruktów teoretycznych (np. nadwaga czy obraz ciała), po zjawiska subiektywnie doświadczane (np. zaburzenia w obrazie własnego ciała czy psychologiczne konsekwencje nadwagi), aż do konkretnych zachowań (np. dieta czy psychoterapia stosowana przy odchudzaniu).   źródło opisu: http://www.lideria.pl/Miedzy-cialem-a-umyslem-Moni…(?)

Wydawnictwo:
Impuls
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7587-144-9

liczba stron:
112

słowa kluczowe:
dieta , otyłość

kategoria:
popularnonaukowa

język:
polski