Biznes i finanse

Ryszard Barczyk – Dylematy Stabilizowania Koniunktury

W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy o celach, instrumentach, ograniczeniach i skutkach polityki stabilizacyjnej, która łączy refleksję historyczną z przeglądem najnowszych nurtów badań występujących w literaturze światowej. Książka składa się z czterech części. W pierwszej części dokonano przeglądu teorii wahań koniunkturalnych i omówiono wybrane aspekty teorii polityki stabilizacyjnej, następne dwie dotyczą polityki fiskalnej i polityki monetarnej jako narzędzia stabilizacji, zaś ostatnia poświęcona jest analizie zewnętrznych uwarunkowań polityki stabilizacyjnej.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznani
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788374173780

liczba stron:
264

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz