Stanisław Stabro – Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Wznowienie pracy poświęconej poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, która weszła do klasyki opracowań historycznoliterackich, stając się monografią twórczości wybitnego pisarza z „pokolenia Kolumbów”. Autor książki nie ogranicza się do wnikliwej analizy utworów poety, lecz przywołuje tradycję romantyczną, patronującą podjęciu ideologii czynu i wpływającą na kształtowanie się heroicznego wymiaru poezji, oraz modernizm wnoszący nowe wątki historiozoficzne i dostarczający środków poetyckich do wyrażenia głębokiego pesymizmu. Zasadnicza perspektywa, w jakiej autor postrzega twórczość Baczyńskiego to nurt polskiego katastrofizmu. Utwory młodego poety konfrontowane są z poezją „żagarystów”, ze światopoglądem i poetyką Miłosza i Czechowicza, przynosząc zapis stanu świadomości pokolenia wojennego.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Rozdział I
Z kręgu polskiego katastrofizmu

Rozdział II
Związki liryki Krzysztofa Baczyńskiego z tradycją modernizmu

Rozdział III
Katastrofizm “Żagarów”

Rozdział IV
Baczyński a Miłosz

Rozdział V
Związki z Czechowiczem

Rozdział VI
W stronę Słowackiego i Norwida

Rozdział VI
Fenomenologia zagłady

Rozdział VIII
Baczyński na tle pokolenia

Rozdział IX
Krzysztof Baczyński wobec problematyki moralnej pokolenia   źródło opisu: Universitas, 2003 źródło okładki: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Chwila_bez_i…»

Wydawnictwo:
Universitas
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8324202013

liczba stron:
333

słowa kluczowe:
Baczyński , wojna , powstanie , literatura , poezja , Kolumbowie

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski