Zdzisław Markiewicz – Biologia molekularna bakterii

Pierwszy polski podręcznik poświęcony biologii molekularnej bakterii
Autorzy — nauczyciele akademiccy z Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego — opierając się na najnowszych badaniach zapoznają Czytelnika z fascynującym światem bakterii zasiedlających bardzo różnorodne nisze ekologiczne.
W książce omówiono:
– pozycję filogenetyczną i zasady współczesnej taksonomii bakterii, a także metody biologii molekularnej wykorzystywane w taksonomii
– budowę komórki bakteryjnej, w tym struktur występujących w cytozolu, osłon komórkowych i organelli związanych z osłonami, a także funkcje tych struktur
– fizjologię bakterii, w tym metabolizm energetyczny chemoorganotrofów, chemolitotrofów i fototrofów
– strukturę i funkcję materiału genetycznego, replikację chromosomu, rekombinację homologiczną i zmienność mutacyjną
– ekspresję genów oraz globalne systemy regulacji ekspresji genów
– strukturę i molekularne podstawy funkcjonowania ruchomych elementów genetycznych — plazmidów, sekwencji insercyjnych, transpozonów — oraz horyzontalny transfer genów i jego rolę w ewolucji bakterii
– wirusy bakteryjne, w tym budowę cząstek bakteriofagów, ekspresję i replikację ich materiału genetycznego, cykl lityczny i lizogenny
– molekularne mechanizmy bakteryjnej patogenezy,
w tym regulację ekspresji genów kodujących czynniki wirulencji, oddziaływanie bakterii patogennych z komórkami eukariotycznymi, a także zmienność genomów bakterii patogennych i ich ewolucję
Podręcznik zawiera bogaty materiał ilustracyjny oraz wybrane definicje i skróty, co ułatwia Czytelnikowi przyswajanie zawartej w nim wiedzy. Jest on przeznaczony dla studentów biologii i biotechnologii na uniwersytetach, akademiach medycznych, rolniczych i politechnikach, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów i pracowników naukowych.   źródło opisu: z okładki źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8301147245

liczba stron:
656

słowa kluczowe:
bakterie , biologia molekularna , mikrobiologia

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski